การใช้บริการบัลลูนที่ปลอดภัย โดย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  
  2016-04-03 19:52:23
Home Guard แอพพลิเคชั่น แจ้งเหตุสำหรับประชาชน 
  2016-04-03 20:13:34
ประกาศ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง โครงการฝึกอบรมการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ 
  2016-04-03 19:46:04
 
 
 
มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชน  
2021-11-02 17:15:43  
พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1 ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้งให้กับ ภ.จว.ปทุมธา...  
 
มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  
2021-10-12 12:53:10  
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะ เดินทางมามอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผ...  
 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ  
2021-04-08 17:25:00  
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรั...  
 
การปฏิบัติงานตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด(ปักกลด)  
2021-04-08 16:41:40  
กิจกรรมด้านการป้องกันยาเสพติด บรรยายให้ความรู้ด้านยาเสพติด ด้านจราจร ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดสะแก ...  
 
อ่านข่าวทั้งหมด++