ข้อมูลสถานีตำรวจในสังกัด ภ.จว.ปทุมธานี
สภ.สามโคก website : http://www.samkhokpolice.com
 
  โทรศัพท์กลาง 0-2593-1321  
โทรสารกลาง 0-2593-1134

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 105 หมู่ 2 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
ข้อมูลพื้นฐาน
รับผิดชอบ 11 ตำบล พื้นที่ 94.967 ตร.กม.
การปกครองท้องถิ่นมี อบต.9 ทต.2   
ประชากร  จำนวน 51,745 คน
ประชากรแฝง 71,745 คน