โครงการประชารัฐรวมใจต้านภัยยาเสพติด "ปักกลด" ในพื้นที่เป้าหมาย
  2019-05-29 10:39:54
 

ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สมเกียรติ. สีมาคุปต์ ผกก.สภ.สามโคก  พ.ต.ท.สราวุฒิ ปรีดากรณ์ รอง ผกก.ปฯ ปฎิบัติการโดยชุดปักกลด สภ.สามโคกได้ออก ว.4  ตามโครงการประชารัฐรวมใจต้านภัยยาเสพติด "ปักกลด" ในพื้นที่เป้าหมายดังนี้
- ออกพบปะเยี่ยมเยียนและพูดคุยกับประชาชนประชาสัมพันธ์เรื่องการระวังป้องกันทรัพย์สิน ปัญหายาเสพติด ค้นหาผู้เสพยาเสพติดเพื่อชักจูงเข้ารับการบำบัดฯ 
-ศึกษาข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ข้อมูลท้องถิ่น
-ศึกษาปัญหา/ความต้องการของคนในชุมชนบ้านลาดท้องวังพื้นที่ปักกลด  ม.4 ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี