การประชุม กต.ตร.สถานีตำรวจภูธรสามโคก ครั้งที่ 3 /2563 ณ ห้องประชุม ศปก.สถานีตำรวจภูธรสามโคก
  2020-02-07 10:27:26
 

วันที่ 5 ก.พ. 63  เวลา 13.00 น. 
นายพัฒนา กันอำพล ประธาน กต.ตร.สภ.สามโคก เป็นประธานการประชุม กต.ตร.สภ.สามโคก ครั้งที่ 3/2563 ที่ห้องประชุม ศปก.สภ.สามโคก โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ
- ผลการปฏิบัติงานของ สภ.สามโคก
- การทอดผ้าป่าสามัคคีของ สภ.สามโคก ได้กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี เป็นวันที่ 31 มี.ค.63 โดยมี พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระราชวรเมธาอาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี(ฝ่ายธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ อำเภอสามโคก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
- การแก้ไขปัญหาบนถนนสายปทุมธานี-เสนา หรือหมายเลข 3111 โดยจะมีการปรึกษาหารือกับผู้ประกอบการรถบรรทุกดิน ในการกำหนดการวิ่งของรถบรรทุกในช่วงเวลาเร่งด่วน และจะให้มีผลกระทบน้อยที่สุดสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนต่อไป