เรียกแถวสายตรวจ ตรวจจำนวน ตรวจความเรียบร้อยการแต่งกาย ความพร้อมของอุปกรณ์
  2021-03-02 17:32:46
 

พ.ต.ต.สุวัชร ถุระวัฒน์ สวป.สภ.สามโคก เรียกแถวสายตรวจ ตรวจจำนวน ตรวจความเรียบร้อยการแต่งกาย ความพร้อมของอุปกรณ์ ได้แก่ อาวุธปืน กระสุน เสื้อเกราะ วิทยุสื่อสาร กระบอง กุญแจมือ ไฟฉาย เสื้อกันฝน ดิ้ว กล้อง ไม้ง่ามประจำรถยนต์สายตรวจ  ตรวจความพร้อมของยานพาหนะ ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง ความสะอาด ไฟส่องสว่าง ระบบห้ามล้อ และอบรมชี้แจงกำชับในการวางตัวในการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน การให้บริการประชาชนในหน้าที่ตำรวจ การปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและความสามัคคี