งานจราจรพร้อมกำลังจราจร ได้เข้าไปตรวจและอำนวยการจราจร
  2022-01-12 17:16:52
 

วันนี้ 12 ม.ค.65 เวลา 08.00 น. ร.ต.อ.สันทัด  ผายชำนาญ รอง สวป.ฯทำหน้าที่งานจราจรพร้อมกำลังจราจร ได้เข้าไปตรวจและอำนวยการจราจรหน้าโรงเรียนวิภารัตน์ ตำบลกระแชง อ.สามโค จ.ปทุมธานีพร้อมเข้าไปดำเนินการพบปะนักเรียนและคุณครู ตามโครงการครู 5 นาทีได้ให้ความรู้เรื่องกฎจราจรการสวมหมวกนิรภัย 100% การขับขี่ปลอดภัยเคารพกฎจราจร แนะนำการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ให้ทุกคนไม่อยู่ในความประมาท ซึ่งมาตรการทางโรงเรียนในการป้องกันโรคโควิด-19 อยู่ในมาตรฐานที่ดีและนักเรียนผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี