พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
  2022-07-27 16:00:36
 

วันที่ 26 ก.ค..65  เวลา 14.00 น. ที่ วัดโบสถ์(ธ) ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานฝ่ายฆารวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565  โดยมี พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายวีระ สากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายเอกวิทย์  มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายดรณ์ สมิตะเกษตริน ปลัดจังหวัดปทุมธานี  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนและพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงทำนุบำรุงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เป็นประจำทุกเดือน โดยกำหนดจัดในวันที่ 28 ของเดือน ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไป

Wish you find best copy breitling watches online.

Cheap and quality, replica watches for sale online with best movements are suited for men and women.