พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565
  2022-07-27 16:21:58
 

วันที่ 27 ก.ค. 65  ในช่วงเช้าที่ผ่านมา ที่บริเวณหน้าอาคาร สภ.สามโคก    

พ.ต.อ.นพพลพัชร สิทธิสมบูรณ์  ผกก.สภ.สามโคก  นำข้าราชการตำรวจในสังกัด  ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565

โดย ผกก.สภ.สามโคก เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ  และข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมร้องเพลงชาติไทย จากนั้น ผกก.สภ.สามโคก เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ ดังนี้

“ข้าพระพุทธเจ้า พ.ต.อ.นพพลพัชร สิทธิสมบูรณ์  ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป”  พ.ต.อ.นพพลพัชรฯ กล่าว

โดยข้าราชการตำรวจในสังกัด กล่าวตาม  และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท